מי זה גבע גזית והמלצות מסטודנטים על הקורס המלא להכשרת סוחרים בשוק ההון ובחוזים עתידיים