סדרת מפגשים של חצי שעה על הצלחה בשוק ההון

גבע גזית ושי סולן מדברים על הצלחה בשוק ההון ובחוזים עתידיים

גבע ושי מדברים מסחר – 57

גבע ושי מדברים מסחר – 58

גבע ושי מדברים מסחר – 59

גבע ושי מדברים מסחר – 53

גבע ושי מדברים מסחר – 54

גבע ושי מדברים מסחר – 55

גבע ושי מדברים מסחר – 56

גבע ושי מדברים מסחר – 49

גבע ושי מדברים מסחר – 50

גבע ושי מדברים מסחר – 51

גבע ושי מדברים מסחר – 52

גבע ושי מדברים מסחר – 45

גבע ושי מדברים מסחר – 46

גבע ושי מדברים מסחר – 47

גבע ושי מדברים מסחר – 48

גבע ושי מדברים מסחר – 41

גבע ושי מדברים מסחר – 42

גבע ושי מדברים מסחר – 43

גבע ושי מדברים מסחר – 44

גבע ושי מדברים מסחר – 37

גבע ושי מדברים מסחר – 38

גבע ושי מדברים מסחר – 39

גבע ושי מדברים מסחר – 40

גבע ושי מדברים מסחר – 33

גבע ושי מדברים מסחר – 34

גבע ושי מדברים מסחר – 35

גבע ושי מדברים מסחר – 36

גבע ושי מדברים מסחר – 29

גבע ושי מדברים מסחר – 30

גבע ושי מדברים מסחר – 31

גבע ושי מדברים מסחר – 32

גבע ושי מדברים מסחר – 25 

גבע ושי מדברים מסחר – 27

גבע ושי מדברים מסחר – 28

גבע ושי מדברים מסחר -21

גבע ושי מדברים מסחר -22

גבע ושי מדברים מסחר -23

גבע ושי מדברים מסחר -24

נגן וידאו

גבע ושי מדברים מסחר -17

גבע ושי מדברים מסחר -18

גבע ושי מדברים מסחר -19

גבע ושי מדברים מסחר -20

גבע ושי מדברים מסחר -13

גבע ושי מדברים מסחר -14

גבע ושי מדברים מסחר -15

גבע ושי מדברים מסחר -16

גבע ושי מדברים מסחר -9

גבע ושי מדברים מסחר -10

גבע ושי מדברים מסחר -11

גבע ושי מדברים מסחר -12

גבע ושי מדברים מסחר -5

גבע ושי מדברים מסחר -6

גבע ושי מדברים מסחר -7

גבע ושי מדברים מסחר -8

גבע ושי מדברים מסחר -1

גבע ושי מדברים מסחר -2

גבע ושי מדברים מסחר -3

גבע ושי מדברים מסחר -4