סדרת מפגשים של חצי שעה על הצלחה בשוק ההון

גבע גזית ושי סולן מדברים על הצלחה בשוק ההון ובחוזים עתידיים

גבע ושי מדברים מסחר -1

גבע ושי מדברים מסחר -2

גבע ושי מדברים מסחר -3

גבע ושי מדברים מסחר -4

גבע ושי מדברים מסחר -5

גבע ושי מדברים מסחר -6

גבע ושי מדברים מסחר -7

גבע ושי מדברים מסחר -8

גבע ושי מדברים מסחר -9

גבע ושי מדברים מסחר -10

גבע ושי מדברים מסחר -11

גבע ושי מדברים מסחר -12

גבע ושי מדברים מסחר -13

גבע ושי מדברים מסחר -14

גבע ושי מדברים מסחר -15

גבע ושי מדברים מסחר -16

גבע ושי מדברים מסחר -17

גבע ושי מדברים מסחר -18

גבע ושי מדברים מסחר -19

גבע ושי מדברים מסחר -20