סדרת מפגשים של חצי שעה על הצלחה בשוק ההון

גבע גזית ושי סולן מדברים על הצלחה בשוק ההון ובחוזים עתידיים (מאות הדרכות גם בערוץ ה- YouTube)